KIT UDOM RICE

Premium Quality Rice from Ubon Ratchathani, Thailand.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Premium Grade Hom Mali Rice

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หอมมะลิอุบล เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง หอมมะลิอุบล เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง

              ท้องทุ่งที่ห่างไกลนอกเมืองอุบลราชธานี ทุ่งนาสีเขียวขจีตัดกับสีของท้องฟ้าได้อย่างลงตัว สายลมโบกพัดเอากลิ่นหอมของไอดินและดอกหญ้า ความร่มรื่นและเรียบง่าย ที่หาได้ยากยิ่งสำหรับชีวิตคนในเมือง  วิถีชุมชนที่ผูกพันธ์กับธรรมชาติ ป่าดงพงไพร และข้าวหอมมะลิที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ แม้อยู่ในนาข้าว
          ผมเห็นชาวนาคนนึงกำลังเดินไปยังท้องทุ่ง เพื่อถอนวัชพืชในนาข้าว วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมยังคงมีให้เห็น ไม่ได้ถูกดูดกลืนไปตามยุคสมัยเสียทั้งหมด ข้าวหอมมะลิที่นี่กำลังตั้งท้อง แต่ข้าว กข 15 เริ่มออกรวงให้เห็นบ้างแล้ว คนไทยผูกพันธ์กับข้าวมานาน ทั้งเป็นอาหารหลัก วิถีชีวิต และวัฒนธรรมก็ล้วนผูกพันธ์อยู่กับข้าวทั้งสิ้น แต่เรารู้จักข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิกันดีแค่ไหน

                นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรฐานข้าวไทยใหม่ ส่งผลให้ข้าวที่ใช้ชื่อว่า THAI HOM MALI RICE และ THAI JASMINE RICE เป็นข้าวคนละชนิดกัน เพราะการแข่งขันสูงในตลาดโลก จึงต้องมีข้าวที่เหมาะทั้งผู้บริโภคในตลาดบนและตลาดล่าง ในขณะที่ THAI HOM MALI RICE คือ Brand ของข้าวถูกวางตัวไว้เพื่อเจาะผู้บริโภคในตลาดบน ซึ่งข้าวที่จะใช้ชื่อว่า THAI HOM MALI RICE นั้นต้องประกอบด้วยสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ไม่ต่ำกว่า 92% โดยน้ำหนัก หรือพูดง่ายๆก็คือ THAI HOM MALI RICE เป็นข้าวเกรด   พรีเมียมนั่นเอง
           ในขณะที่ THAI JASMINE RICE คือ Brand ที่ถูกวางไว้เพื่อเจาะตลาดระดับกลาง ซึ่งข้าวที่จะใช้ Brand นี้ได้นั้นต้องประกอบด้วยข้าวในกลุ่มข้าวเจ้านุ่มในสายพันธุ์เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 80% โดยน้ำหนัก 

               ดังนั้น ภายใต้ Brand THAI HOM MALI RICE จึงต้องแข่งขันในด้านคุณภาพ ด้วยวิธีการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของชาวนา และสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
                
 ตะวันครรไลยามบ่าย คืบคลานปกคลุมนาข้าว สีแสงทองเหลืองอร่าม กลิ่นหอมโชยมาอีกครา