KIT UDOM RICE

Premium Quality Rice from Ubon Ratchathani, Thailand.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Premium Grade Hom Mali Rice

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลดโลกร้อนด้วยข้าวยั่งยืน

 ลดโลกร้อนด้วยข้าวยั่งยืน
          จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ภาคเกษตรกรรมในหลายประเทศได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสำหรับการทำการเกษตร มลภาวะ และการเสื่อมของดิน จนทำให้พื้นที่เพาะปลูกและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย  ภาวะโลกร้อนจึงส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม 
           ในทางกลับกันภาคเกษตรกรรมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน จากรายงานวิจัยของ OECD บ่งชี้ว่า 17%ของก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมาจากภาคการเกษตร และอีกประมาณ 7 - 14% มาจากการใช้ดิน ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคการเกษตรนั้นเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ดิน ปุ๋ย มูลสัตว์และยูเรีย และยังมีก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย ในขณะที่การปลูกข้าวก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งก๊าซไนตรัสออกไซด์และก๊าซมีเทนมีผลต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยซ้ำ 
         ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการข้าวยั่งยืนเพื่อปรับปรุงวิธีการทำนาอย่างถูกวิธี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่เพียงแต่โครงการข้าวยั่งยืนจะมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง ยกระดับรายได้ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ซึ่งโครงการข้าวยั่งยืนมีมิติในการทำงานดังนี้
         - ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความยั่งยืนในการผลิตพืชอาหาร 
         - ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและเพิ่มผลผลิต 
         - ลดการใช้สารเคมี โดยการทำนาหยอดเพื่อป้องกันวัชพืช 
         - ไถกลบตอฟางแทนการเผาที่นา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

       สนับสนุนการลดโลกร้อน สนับสนุนข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน ข้าวรักษ์โลก


 ข้าวยั่งยืน ข้าวรักษ์โลก 
       ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เมื่ออุณหภูมิของประเทศในกลุ่มยุโรปเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ละลายตัวเร็วกว่าปกติ และสภาพอากาศที่แปรปรวนและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันจึงตื่นตัวต่อเรื่องนี้ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือภาคการเกษตร ดังนั้นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันจึงเข้ามาแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้รู้จักวิธีทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของโครงการข้าวยั่งยืน โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นประเทศนำร่อง  
      
      ทั้งนี้ทางองค์กรได้จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้จักการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้มีการทำนาหยอด เพื่อลดวัชพืชในท้องนา ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าหญ้าอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อน โรงสีข้าวกิจอุดมจึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันเป็นภาคีกับโครงการข้าวยั่งยืน โดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกรจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างครบวงจร ดังนั้นข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่จึงคัดสรรข้าวคุณภาพดีจากโครงการข้าวยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยโลกของเราจากภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย 

       นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ข้าวกล้องหอมมะลิยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย  เนื่องจากในข้าวกล้องมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย ซึ่งในสารฟลาโวนอยด์นั้นยังประกอบไปด้วย 
       เอพิเจนิน (Apigenin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ทำให้ผิวแข็งแรง และยังมีส่วนในการป้องกันโรคมะเร็งด้วย 
       เควอซิทิน (Quercetin) มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรียและไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด้วย 
       ลูทอีโอลิน (Luteolin) มีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนัก ต้านการอักเสบ โรคมะเร็ง และโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย 

       จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 15 คน หลังจากรับประทานข้าวกล้องเป็นเวลา 5 วัน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดได้ดีขึ้น ดังนั้นข้าวกล้องจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้เป็นโรคเบาหวาน 

         ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ข้าวโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว  


อ้างอิง 
Kubala, J.(2019). What Is the Healthiest Type of Rice? Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-rice October, 12 2019

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว

 ข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว 

      
         โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย (MSVC) หรือเรียกง่ายๆ ว่าโครงการข้าวยั่งยืนนั้นเกิดจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินการที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศนำร่อง จากภาวะโลกร้อนที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรด้วย ดังนั้นโครงการข้าวยั่งยืนจึงต้องเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาวิธีการทำการเกษตรให้ถูกต้อง ให้ความรู้และความช่วยเหลือเกษตรกร และหาตลาดให้ด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ครบวงจร สำหรับโครงการข้าวยั่งยืนนั้นแบ่งเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย

 
          1. มิติด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร
          2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการทำเกษตรแบบ GAP และใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการ                    ทำนาลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
          3. มิติด้านสังคม เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองโดยการลดต้นทุนการผลิต

         โครงการข้าวยั่งยืน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปรับผืนดิน เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสมด้วยระบบ Laser Leveling นอกจากนั้นยังเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการทำนาหยอด โดยโครงการจะให้การสนับสนุนเครื่องหยอดข้าว ซึ่งการทำนาหยอดนี้จะช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ และให้ผลผลิตที่ดีเหมือนการทำนาดำ ป้องกันวัชพืช เกษตรกรจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าหญ้า และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการทำนาดำด้วย นอกจากนั้นโครงการข้าวยั่งยืนยังมีแอพลิเคชั่นช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์ดิน เพื่อการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยสะเปะสะปะเฉกเช่นที่ผ่านมา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เอง 

       เพื่อให้การโครงการประสบความสำเร็จ และเกษตรกรมีตลาดรองรับที่แน่นอน โครงการข้าวยั่งยืนจึงร่วมมือกับโรงสีข้าวกิจอุดม ในการเป็นผู้ซื้อและผู้สนับสนับข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในโครงการ ดังนั้น ข้าวหอมมะลิตรามงกุฎคู่และข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ จึงผลิตจากข้าวโครงการข้าวยั่งยืน นอกจากจะได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนอีกด้วย  
 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน ข้าวเพื่อสุขภาพ


ข้าวยั่งยืน ข้าวเพื่อสุขภาพ

       ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรมทางการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนด้วย หากเกษตรกรใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ดังน้้นโครงการข้าวยั่งยืนจึงต้องการพัฒนาเกษตรกรให้ทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น และยังสอนให้เกษตรกรรู้จักดิน ว่าผืนนาของตัวเองนั้นมีแร่ธาตุอะไรบ้าง เพื่อเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้เกษตรกรทำนาหยอด ซึ่งเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์มากกว่าการทำนาหว่าน และยังเป็นการช่วยลดวัชพืชในท้องนา ทำให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าหญ้าได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการข้าวยั่งยืนอย่างครบวงจร โครงการจึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อเป็นภาคีร่วมกัน  ทั้งนี้จึงได้เชิญโรงสีกิจอุดมเข้าร่วมโครงการข้าวยั่งยืน  เพื่อเป็นตลาดรองรับข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรของโครงการ         
             ดังนั้นข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่จึงเป็นการต่อยอดให้กับเกษตรกรในโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อผลิตข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

     
        ไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ผู้บริโภคที่รักสุขภาพจึงหันมารับประทานข้าวกล้องมากขึ้น เพราะข้าวกล้องมีดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงทำให้ข้าวกล้องย่อยช้ากว่าข้าวขาว ทำให้ลดการหลั่งฮอร์โมนเกรลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความอยากอาหาร จึงทำให้ผู้ที่รับประทานข้าวกล้องหิวช้า นอกจากนั้นข้าวกล้องมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับประทานข้าวกล้อง สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น สาเหตุเป็นเพราะข้าวกล้องสามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ดีกว่า  

      
         ฮอร์โมนอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด หากร่างกายรับน้ำตาลมากๆ อินซูลินก็จะถูกหลั่งออกมามาก เพื่อนานไปร่างกายจะตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลง พูดง่ายๆก็เหมือนกับการดื้อยา ทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาน้อยเกินไปหรือไม่หลั่งเลย ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน ดังนั้นการบริโภคข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาล ฮอร์โมนอินซูลิน และฮอร์โมนเกรลินในระดับที่เหมาะสม ทำให้เราไม่กินมากเกินไป
       นอกจากนั้นข้าวกล้องยังไม่มีกลูเตน ซึ่งกลูเตนเป็นโปรตีนที่พบมากในธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวไรน์ และข้าวบาร์เลย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune Diseases) ดังนั้นข้าวกล้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน

       โรงสีข้าวกิจอุดม จึงตั้งใจผลิตข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพดี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เราจึงคัดสรรข้าวจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่นั้นมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง 

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิ

 
ประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิ 

         ข้อดีอย่างหนึ่งที่ข้าวกล้องมีดีกว่าข้าวขาวก็คือมีไฟเบอร์มากกว่า หากเปรียบเทียบกันมัดต่อมัดแล้ว ข้าว 1 ถ้วย (ประมาณ 158 กรัม) ข้าวกล้องจะมีไฟเบอร์สูงถึง 3.5 กรัม ในขณะที่ข้าวขาวมีไฟเบอร์น้อยกว่า 1 กรัมด้วยซ้ำ ซึ่งปริมาณไฟเบอร์สูงเช่นนี้จึงทำให้ผู้ที่บริโภคข้าวกล้องจะรู้สึกอิ่มเร็วกว่าผู้ที่บริโภคข้าวขาว จึงสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า จากงานวิจัยมีการทดสอบจำนวนผู้หญิง 74,000 คน พบว่าผู้หญิงที่บริโภคข้าวกล้องสามารถควบคุมน้ำหนักให้คงที่มากกว่าผู้หญิงที่บริโภคข้าวขาว นอกจากนั้นการทดสอบกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังพบอีกว่าผู้หญิงที่บริโภคไฟเบอร์สูงมีความเสี่ยงที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าผู้หญิงที่บริโภคไฟเบอร์ต่ำถึง 49 %  สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทดสอบผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน 40 คน โดยการบริโภคข้าวกล้อง 2 ใน 3 ถ้วย (ประมาณ 150 กรัม) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักลดลงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริโภคข้าวขาวในจำนวนที่เท่ากัน 
      

           ข้าวกล้องไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิต และช่วยลดค่า CRP อีกด้วย ค่า CRP หรือ C-reactive protein เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการอักเสบในร่างกาย หากค่า CRP อยู่ในระดับสูงก็อาจหมายถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆสูงขึ้นด้วย เช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่า CRP ก็อาจจะเกิดจากการออกกำลังกาย ซึ่งหากเป็นสาเหตุนี้ร่างกายก็สามารถปรับค่า CRP ให้เป็นปกติได้ แต่ค่า CRP ยังสามารถเพิ่มได้จากสาเหตุอื่น เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความเครียด เป็นต้น ซึ่งการรับประทานข้าวกล้องมีส่วนช่วยลดการอักเสบในร่างกาย ซึ่งจะมีผลทำให้ค่า CRP ลดลง 

         
           อย่างไรก็ตามการบริโภคข้าวกล้อง ควบคู่กับอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

         ข้าวกล้องนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (cardiovascular disease)ได้อีกด้วย เนื่องจากในข้าวกล้องมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการช่วยบำรุงหัวใจ จากงานวิจัยกว่า 40 กลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอ มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจวายน้อยกว่าคนทั่วไปประมาณ 7 - 22% นอกจากแร่ธาตุแมกนีเซียมแล้ว ในข้าวกล้องยังประกอบด้วยสารลิกแนน (Lignans) ซึ่งเป็นสารอาหารที่ต้องอาศัยแบคทีเรียในลำไส้ในการช่วยย่อยสลายซึ่งจะได้สาร enterolignans ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากในลิกแนนนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยลดความดันโลหิต อันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด จากงานวิจัยพบว่าได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างชายสูงวัย 92 คนโดยได้รับสารลิกแนนและควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นเวลา 6 เดือนพบว่าความดันโลหิตลดลงจริง


         ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ จึงใส่ใจทุกกระบวนการผลิต คัดสรรตั้งแต่เมล็ดข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งปลูกโดยชาวนาจากโครงการข้าวยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรจากประเทศเยอรมันร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าวและชาวนาในประเทศไทย เพื่อผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมทางการเกษตรมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น โครงการข้าวยั่งยืนจึงเข้ามาเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมี สอนวิธีการใช้ปุ๋ยให้กับชาวนา เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค 

      ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ผลิตจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

อ้างอิง 
ศิรินภา มโนวรรณ (2560). ค่า CRP สูง เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด!!. สืบค้นจาก https://blog.vitaboost.me 8 ตุลาคม 2562

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019

Peterson, J., Dwyer, J., Adlercreutz, H., Scalbert, A., Jacques, P., & McCullough, M. L. (2010). Dietary lignans: physiology and potential for cardiovascular disease risk reduction. Nutrition reviews, 68(10), 571–603. doi:10.1111/j.1753-4887.2010.00319.x
 

ข้าวกล้องหอมมะลิ จากโครงการข้าวยั่งยืน

ข้าวกล้องหอมมะลิ จากโครงการข้าวยั่งยืน 

        เป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวกล้องหอมมะลินั้น อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโฟเลต วิตามิน B2 โปรแตสเซียม และแคลเซียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้าวกล้องหอมมะลินั้นยังมีแมงกานีส ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่น้อยคนนักจะรู้จักแต่กลับมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก นั่นเพราะแมงกานีสมีส่วนสำคัญของระบบต่างๆ ภายในร่างกายของเรา เช่น การเติบโตของมวลกระดูก ระบบการเผาผลาญของเซลล์กล้ามเนื้อ การรักษาบาดแผล ระบบประสาท และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หากร่างกายขาดแมงกานีสจะทำให้มวลกระดูกบางลง และทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารของเราผิดปกติ หรือที่เรียกว่าภาวะ Metabolic Syndrome ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจขาดเลือด

         นอกจากนั้นข้าวกล้องหอมมะลิยังประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟีนอล (Phenols) และ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งช่วยลดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (Oxidative stress)
         
         
         ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (Oxidative stress) คือภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ เกิดจากอนุมูลอิสระมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับอนุมูลอิสระนั้นคือสารหรือโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตัว ทำให้มีเสถียรต่ำเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตัวเองจึงต้องจับกับสารอื่นในร่างกายของเราเพื่อสร้างสมดุล เช่นจับกับไขมัน โปรตีน น้ำตาล หรือกรดนิวคลิอิก เป็นต้น การที่อนุมูลอิสระจับกับสารอื่นนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน กระบวนการนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งส่งผลให้เซลล์ถูกทำลายและเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

                                                                                

      
        อนุมูลอิสระนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรา หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น สารเคมี ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง รังสี เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายจะสร้างระบบป้องกันสารต้านออกซิเดชั่นอยู่แล้ว ซึ่งระบบนี้จะคอยทำลายอนุมูลอิสระ คอยควบคุมการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติ และคอยยับยั้งการก่อตัวของสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอลงระบบดังกล่าวก็อ่อนประสิทธิภาพลงไปด้วย เราจึงต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น โดยการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เพิ่มเสริมการทำงานของร่างกาย 

        

      ข้าวกล้องหอมมะลิจึงเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพหรือเป็นของฝากให้กับคนที่เรารัก ทั้งนี้โรงสีข้าวกิจอุดม และ บริษัท เค.ดี. ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด จึงได้คัดสรรข้าวหอมมะลิชั้นดีเพื่อผลิตเป็นข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพเพื่อผู้บริโภค เพราะเราคัดเลือกข้าวหอมมะลิจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการข้าวยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมี และยังปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินและเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน ทำให้การปลูกข้าวมีประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

"ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ข้าวคุณภาพจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค"


อ้างอิง 

โกสินทร์ วิระษร และคณะ (ม.ป.ป.). ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง. สืบค้นจาก http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1862 7 ตุลาคม 2562

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019