KIT UDOM RICE

Premium Quality Rice from Ubon Ratchathani, Thailand.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Premium Grade Hom Mali Rice

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

ธรรมะในข้าวหอมมะลิ

ธรรมะในข้าวหอมมะลิ
         "มาแล้ว เป็นจั่งใด๋ลูกชาย" เสียงแม่แขกทักทายผม ตั้งแต่ยังไม่ก้าวเท้าเข้ามาในออฟฟิศ แม่แขกเป็นชาวนาลูกค้าประจำของโรงสีกิจอุดมมานาน ด้วยอัธยาศัยที่ดีจึงทำให้เราสองคนคุยกันถูกคอ เรียกกันเป็นแม่เป็นลูก ผมดีใจทุกครั้งที่แม่แขกมาหา เพราะแม่แขกมักจะพกพาสิ่งดีๆมาฝากผมทุกครั้งที่มา

          อย่างปลายปีที่แล้วก็เช่นกัน แม่แขกเอาข้าวเปลือกหอมมะลิมาขายที่โรงสี ข้าวของแม่แขกเมล็ดสวย ไม่มีดอกหญ้าสิ่งเจือปน สีข้าวเปลือกเป็นสีฟาง สีเหลืองใส เพราะแม่แขกเกี่ยวข้าวด้วยมือ ความชื้นอยู่ในเกณฑ์พอดี ไม่ชื้นไป ไม่แห้งไป จึงทำให้ข้าวหอมมะลิของแม่แขกมีเปอร์เซ็นต์กรัมข้าวสูง เมล็ดแตกหักมีน้อย จึงไม่น่าแปลกใจนักว่า ทำไมผู้นำเข้าข้าวชาวจีนและชาวฮ่องกง จึงเลือกมาเยือนจังหวัดอุบลเป็นที่แรก

          สิ่งดีๆที่แม่แขกนำมาให้ผมในวันนั้นไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเกรดคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ 1 กระติบ ปิ้งปลาตัวโต ปูนาดอง และยังมีมะขามเชื่อมเป็นของหวานอีก ของฝากพื้นๆจากบ้านป่า ที่แม่แขกนำมามอบให้ แม้ไม่ใช่ของราคาแพง แต่ก็มาจากใจจริง ที่ไม่อาจประเมินค่าได้

           แต่วันนี้แม่แขกมาขายข้าวเหนียว  แม้ไม่มีข้าวเหนียวนึ่งกับปิ้งปลา แม้ไม่มีข้าวหอมมะลิเหมือนทุกครา แต่ก็ยังมีสิ่งดีๆมาฝากผมเหมือนทุกที คือการได้สนทนาธรรมและข้อคิดดีๆที่แม่แขกฝากไว้ให้ผม แม่แขกเล่าว่า ให้ผมเข้าวัดทุกวัน ซึ่งการเข้าวัดในที่นี้ไม่ใช่การไปโบสถ์ไปวิหาร แต่คือการรักษาใจให้เป็นธรรมะ ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือธรรมชาติ หมั่นพิจารณาตนเอง รักษาจิตใจให้เป็นธรรมชาติ ไม่โอนเอนไปกับสภาวะอารมณ์ เท่านี้ก็คือการเข้าวัดแล้ว แม้ไม่เข้าวัดก็เหมือนเข้าวัด แต่หากไม่เป็นดังนี้แม้เข้าวัดก็เหมือนไม่ได้เข้า
               วาจามีค่าดั่งทอง คำของแม่แขกไม่ได้เป็นคติธรรมสอนใจผมเท่านั้น แต่ยังทำให้ผมเข้าใจประการหนึ่ง ชาวนาอุบลศรัทธาในศาสนา ทำให้พวกเขาเอาใจใส่ในการเพาะปลูกข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การดำนา การถอนวัชพืชและข้าวกลายพันธุ์ จนถึงการเก็บเกี่ยวด้วยมือ นวดข้าวด้วยมือ เก็บเศษฟางและดอกหญ้า และสิ่งเจือปนออกจนหมด จึงทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมีความบริสุทธิ์มากกว่าที่อื่น การที่ชาวนาใส่ใจในรายละเอียดก็เป็นเพราะ เขาถือว่าข้าวที่ปลูกในนา ก็คือข้าวที่พวกเขาต้องไปใส่บาตร ข้าวที่พวกเขาต้องไปถวายให้พระฉัน เพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาคุณภาพข้าวเป็นอย่างดี จะทำมักง่ายไม่ได้ ไม่เช่นนั้นพระจะฉันข้าวไม่ดี เป็นบาปติดตัวไปเสียเปล่า

                แม่แขกกลับบ้านไปแล้ว แต่วาจาสอนใจของแม่แขกยังคงอยู่ และจะยังคงอยู่ไปอีกนาน

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

Choosing the right rice


Choosing the right rice.
Rice is the staple food for Asians. Currently, many ethnic groups tend to eat rice. However, how much do we know about rice? As an entrepreneur invited by the Ministry of Commerce of Thailand to involve in Thaiflex, the largest international trade exhibition of food and agricultural industry in Thailand, one question that many visitors usually ask is what the difference between Hom Mali and Jasmine rice is. Actually, Hom Mali rice is the original Thai name of Jasmine rice. Nevertheless, after execution of the new Thailand agricultural standard, Jasmine rice without mixing with other rice varieties is addressed as Hom Mali rice, which confuses customers. Thus, the objective of this article is to explain difference between Hom Mali and Jasmine rice. 
To begin with, according to Georges Giraud, food marketing professor from France, fragrant rice is classified as a premium product in the rice market because it has well-shaped appearance, subtle aroma, and desirable taste and texture. Fragrant rice consists of diverse varieties, namely Basmati, Phka Rumduol, and Jasmine rice. In particular, the well-known Jasmine rice comprises only two varieties which are Khao Dawk Mali 105 and RD 15. The two varieties originate from Thailand as geographical conditions in terms of climates, soil physiochemical properties, sunlight, and temperatures are dramatically appropriate for their growth.  Definitely, when life gives you lemons, make lemonade. Owing to such a condition, Thai Jasmine rice is softer and more aromatic than fragrant rice from other regions. Thus, its eating quality is acceptable for the global market. This is the reason that Thai Jasmine rice is expensive.
However, there are other fragrant rice varieties in Thailand, namely Pathum Thani 1, Hom Khlong Luang 1, Hom SuphanBuri, Hom Pitsanuloke 1, and RD33 as well, which are cheaper than Jasmine rice. According to Georges Giraud, because physical attributes of Jasmine rice and the others are not explicitly different, some traders mix Jasmine rice with other cheap fragrant rice and launch it in the market as Jasmine rice in order to penetrate the mass market. Accordingly, there are pure Jasmine rice and mixed Jasmine rice in the market. Doing so undermines reliability of Thai Jasmine rice and confuses customers. Consequentially, the Ministry of Commerce of Thailand promulgated the new Thai Agricultural Standard in 2017 to create two brands for fragrant rice, which are Hom Mali Rice and Jasmine Rice. Meanwhile, Hom Mali rice means pure Jasmine rice for the high end market, and Jasmine rice means mixed Jasmine rice with other fragrant rice for the mass market.

To illustrate, there are two varieties declared as Hom Mali rice that is only Khao Dawk Mali 105 and RD 15 variety. If manufacturers or traders sell the product resulting from the two varieties, they are claim their products as Hom Mali riceon their package. Regard to purity, either brown rice or white rice claimed as Hom Mali rice has to contain such a variety at least 92% by weight. The traders can verify purity from a certification from a related governmental department before exporting.
On the other hand, a rice combination containing Khao Dawk Mali 105 and RD 15 less than 92% by weight is unable to claim as Hom Mali rice. Because some traders want to penetrate the mass market, the two varieties may be unaffordable for their customers. Thus, they has to mix cheaper fragrant rice for their customers. As a result, mixing other fragrant rice varieties which may be or may be not Khao Dawk Mali 105 and RD 15 is declared as Jasmine rice. As far as the Thai agricultural standard is concerned, Jasmine rice stems from combination of the same fragrant rice varieties at least 80% by weight. In other words, mixing any fragrant rice varieties calls Jasmine rice.  To wrap up, Hom Mali brand is premium Jasmine rice, but Jasmine rice is mixed fragrant rice.  Thus, Hom Mali rice and Jasmine rice are not the same product.
Currently, Hom Mali rice becomes the premium product among fragrant rice
Not only does Hom Mali rice has natural fragrance and flora taste, but also it contains carbohydrates and protein without gluten which causes intestinal damage to restrain small intestine from absorbing nutrients. According to Shimma Badawy and S. Mahgoub, agricultural professors from Egypt, Hom Mali rice contains abundant iron that is beneficial for tissues and immune system as well. This is the reason that Thai Hom Mali rice was voted by the World Rice Conference as the worlds best rice in 2017.
K.D. Rice Intertrade Company exports authentic Hom Mali rice from Ubon rice fields to our customers. Our manufactures, Kitudom Rice Mill, deliberately produces Hom Mali rice with advanced technological machine to ensure customers the premium product. With sophisticated production process, we acquired standards, which are Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), and ISO 9001:2015. Thus, our production process comforms to food safety management systems. We are truly confident that our products meet customers’ satisfaction. The proof of the pudding is in the eating.