KIT UDOM RICE

Premium Quality Rice from Ubon Ratchathani, Thailand.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Premium Grade Hom Mali Rice

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลดโลกร้อนด้วยข้าวยั่งยืน

 ลดโลกร้อนด้วยข้าวยั่งยืน
          จากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ภาคเกษตรกรรมในหลายประเทศได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทั้งอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล สภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสำหรับการทำการเกษตร มลภาวะ และการเสื่อมของดิน จนทำให้พื้นที่เพาะปลูกและปศุสัตว์ได้รับความเสียหาย  ภาวะโลกร้อนจึงส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม 
           ในทางกลับกันภาคเกษตรกรรมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน จากรายงานวิจัยของ OECD บ่งชี้ว่า 17%ของก๊าซเรือนกระจกถูกปล่อยออกมาจากภาคการเกษตร และอีกประมาณ 7 - 14% มาจากการใช้ดิน ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่มาจากภาคการเกษตรนั้นเป็นก๊าซไนตรัสออกไซด์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการใช้ดิน ปุ๋ย มูลสัตว์และยูเรีย และยังมีก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย ในขณะที่การปลูกข้าวก็เป็นสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งก๊าซไนตรัสออกไซด์และก๊าซมีเทนมีผลต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยซ้ำ 
         ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการข้าวยั่งยืนเพื่อปรับปรุงวิธีการทำนาอย่างถูกวิธี เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่เพียงแต่โครงการข้าวยั่งยืนจะมุ่งแก้ปัญหาโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้มแข็ง ยกระดับรายได้ของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยตนเอง ซึ่งโครงการข้าวยั่งยืนมีมิติในการทำงานดังนี้
         - ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความยั่งยืนในการผลิตพืชอาหาร 
         - ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและเพิ่มผลผลิต 
         - ลดการใช้สารเคมี โดยการทำนาหยอดเพื่อป้องกันวัชพืช 
         - ไถกลบตอฟางแทนการเผาที่นา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

       สนับสนุนการลดโลกร้อน สนับสนุนข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว 

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน ข้าวรักษ์โลก


 ข้าวยั่งยืน ข้าวรักษ์โลก 
       ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เมื่ออุณหภูมิของประเทศในกลุ่มยุโรปเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ละลายตัวเร็วกว่าปกติ และสภาพอากาศที่แปรปรวนและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันจึงตื่นตัวต่อเรื่องนี้ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนก็คือภาคการเกษตร ดังนั้นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันจึงเข้ามาแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้รู้จักวิธีทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของโครงการข้าวยั่งยืน โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นประเทศนำร่อง  
      
      ทั้งนี้ทางองค์กรได้จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รู้จักการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้มีการทำนาหยอด เพื่อลดวัชพืชในท้องนา ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าหญ้าอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อน โรงสีข้าวกิจอุดมจึงร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันเป็นภาคีกับโครงการข้าวยั่งยืน โดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากกลุ่มเกษตรกรจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปอย่างครบวงจร ดังนั้นข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่จึงคัดสรรข้าวคุณภาพดีจากโครงการข้าวยั่งยืน ไม่เพียงแต่เป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยโลกของเราจากภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย 

       นอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ข้าวกล้องหอมมะลิยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย  เนื่องจากในข้าวกล้องมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารสำคัญในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วย ซึ่งในสารฟลาโวนอยด์นั้นยังประกอบไปด้วย 
       เอพิเจนิน (Apigenin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ทำให้ผิวแข็งแรง และยังมีส่วนในการป้องกันโรคมะเร็งด้วย 
       เควอซิทิน (Quercetin) มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรียและไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด้วย 
       ลูทอีโอลิน (Luteolin) มีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนัก ต้านการอักเสบ โรคมะเร็ง และโรคภูมิแพ้ได้อีกด้วย 

       จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 15 คน หลังจากรับประทานข้าวกล้องเป็นเวลา 5 วัน สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดได้ดีขึ้น ดังนั้นข้าวกล้องจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้เป็นโรคเบาหวาน 

         ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ข้าวโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว  


อ้างอิง 
Kubala, J.(2019). What Is the Healthiest Type of Rice? Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/healthiest-rice October, 12 2019

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว

 ข้าวยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาว 

      
         โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย (MSVC) หรือเรียกง่ายๆ ว่าโครงการข้าวยั่งยืนนั้นเกิดจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อผลิตข้าวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินการที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศนำร่อง จากภาวะโลกร้อนที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรด้วย ดังนั้นโครงการข้าวยั่งยืนจึงต้องเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาวิธีการทำการเกษตรให้ถูกต้อง ให้ความรู้และความช่วยเหลือเกษตรกร และหาตลาดให้ด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ครบวงจร สำหรับโครงการข้าวยั่งยืนนั้นแบ่งเป็น 3 มิติ ประกอบด้วย

 
          1. มิติด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร
          2. มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการทำเกษตรแบบ GAP และใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการ                    ทำนาลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
          3. มิติด้านสังคม เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองโดยการลดต้นทุนการผลิต

         โครงการข้าวยั่งยืน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปรับผืนดิน เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสมด้วยระบบ Laser Leveling นอกจากนั้นยังเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการทำนาหยอด โดยโครงการจะให้การสนับสนุนเครื่องหยอดข้าว ซึ่งการทำนาหยอดนี้จะช่วยเกษตรกรประหยัดเมล็ดพันธุ์ และให้ผลผลิตที่ดีเหมือนการทำนาดำ ป้องกันวัชพืช เกษตรกรจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าหญ้า และลดต้นทุนในการจ้างแรงงานในการทำนาดำด้วย นอกจากนั้นโครงการข้าวยั่งยืนยังมีแอพลิเคชั่นช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์ดิน เพื่อการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยสะเปะสะปะเฉกเช่นที่ผ่านมา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เอง 

       เพื่อให้การโครงการประสบความสำเร็จ และเกษตรกรมีตลาดรองรับที่แน่นอน โครงการข้าวยั่งยืนจึงร่วมมือกับโรงสีข้าวกิจอุดม ในการเป็นผู้ซื้อและผู้สนับสนับข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในโครงการ ดังนั้น ข้าวหอมมะลิตรามงกุฎคู่และข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ จึงผลิตจากข้าวโครงการข้าวยั่งยืน นอกจากจะได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนอีกด้วย  
 

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข้าวยั่งยืน ข้าวเพื่อสุขภาพ


ข้าวยั่งยืน ข้าวเพื่อสุขภาพ

       ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่กิจกรรมทางการเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนด้วย หากเกษตรกรใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ดังน้้นโครงการข้าวยั่งยืนจึงต้องการพัฒนาเกษตรกรให้ทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น และยังสอนให้เกษตรกรรู้จักดิน ว่าผืนนาของตัวเองนั้นมีแร่ธาตุอะไรบ้าง เพื่อเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับดิน  นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้เกษตรกรทำนาหยอด ซึ่งเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์มากกว่าการทำนาหว่าน และยังเป็นการช่วยลดวัชพืชในท้องนา ทำให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าหญ้าได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการข้าวยั่งยืนอย่างครบวงจร โครงการจึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อเป็นภาคีร่วมกัน  ทั้งนี้จึงได้เชิญโรงสีกิจอุดมเข้าร่วมโครงการข้าวยั่งยืน  เพื่อเป็นตลาดรองรับข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรของโครงการ         
             ดังนั้นข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่จึงเป็นการต่อยอดให้กับเกษตรกรในโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อผลิตข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

     
        ไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ผู้บริโภคที่รักสุขภาพจึงหันมารับประทานข้าวกล้องมากขึ้น เพราะข้าวกล้องมีดัชนีน้ำตาลต่ำ จึงทำให้ข้าวกล้องย่อยช้ากว่าข้าวขาว ทำให้ลดการหลั่งฮอร์โมนเกรลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความอยากอาหาร จึงทำให้ผู้ที่รับประทานข้าวกล้องหิวช้า นอกจากนั้นข้าวกล้องมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับประทานข้าวกล้อง สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น สาเหตุเป็นเพราะข้าวกล้องสามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้ดีกว่า  

      
         ฮอร์โมนอินซูลินจะถูกหลั่งออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด หากร่างกายรับน้ำตาลมากๆ อินซูลินก็จะถูกหลั่งออกมามาก เพื่อนานไปร่างกายจะตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลง พูดง่ายๆก็เหมือนกับการดื้อยา ทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาน้อยเกินไปหรือไม่หลั่งเลย ซึ่งจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน ดังนั้นการบริโภคข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาล ฮอร์โมนอินซูลิน และฮอร์โมนเกรลินในระดับที่เหมาะสม ทำให้เราไม่กินมากเกินไป
       นอกจากนั้นข้าวกล้องยังไม่มีกลูเตน ซึ่งกลูเตนเป็นโปรตีนที่พบมากในธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวไรน์ และข้าวบาร์เลย์ ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียน สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune Diseases) ดังนั้นข้าวกล้องจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน

       โรงสีข้าวกิจอุดม จึงตั้งใจผลิตข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพดี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เราจึงคัดสรรข้าวจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่นั้นมีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ้างอิง 

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019 

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิ

 
ประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิ 

         ข้อดีอย่างหนึ่งที่ข้าวกล้องมีดีกว่าข้าวขาวก็คือมีไฟเบอร์มากกว่า หากเปรียบเทียบกันมัดต่อมัดแล้ว ข้าว 1 ถ้วย (ประมาณ 158 กรัม) ข้าวกล้องจะมีไฟเบอร์สูงถึง 3.5 กรัม ในขณะที่ข้าวขาวมีไฟเบอร์น้อยกว่า 1 กรัมด้วยซ้ำ ซึ่งปริมาณไฟเบอร์สูงเช่นนี้จึงทำให้ผู้ที่บริโภคข้าวกล้องจะรู้สึกอิ่มเร็วกว่าผู้ที่บริโภคข้าวขาว จึงสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีกว่า จากงานวิจัยมีการทดสอบจำนวนผู้หญิง 74,000 คน พบว่าผู้หญิงที่บริโภคข้าวกล้องสามารถควบคุมน้ำหนักให้คงที่มากกว่าผู้หญิงที่บริโภคข้าวขาว นอกจากนั้นการทดสอบกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังพบอีกว่าผู้หญิงที่บริโภคไฟเบอร์สูงมีความเสี่ยงที่น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นน้อยกว่าผู้หญิงที่บริโภคไฟเบอร์ต่ำถึง 49 %  สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทดสอบผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน 40 คน โดยการบริโภคข้าวกล้อง 2 ใน 3 ถ้วย (ประมาณ 150 กรัม) เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักลดลงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริโภคข้าวขาวในจำนวนที่เท่ากัน 
      

           ข้าวกล้องไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิต และช่วยลดค่า CRP อีกด้วย ค่า CRP หรือ C-reactive protein เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการอักเสบในร่างกาย หากค่า CRP อยู่ในระดับสูงก็อาจหมายถึงความเสี่ยงต่อโรคต่างๆสูงขึ้นด้วย เช่น ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็ง เป็นต้น สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่า CRP ก็อาจจะเกิดจากการออกกำลังกาย ซึ่งหากเป็นสาเหตุนี้ร่างกายก็สามารถปรับค่า CRP ให้เป็นปกติได้ แต่ค่า CRP ยังสามารถเพิ่มได้จากสาเหตุอื่น เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ความเครียด เป็นต้น ซึ่งการรับประทานข้าวกล้องมีส่วนช่วยลดการอักเสบในร่างกาย ซึ่งจะมีผลทำให้ค่า CRP ลดลง 

         
           อย่างไรก็ตามการบริโภคข้าวกล้อง ควบคู่กับอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

         ข้าวกล้องนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (cardiovascular disease)ได้อีกด้วย เนื่องจากในข้าวกล้องมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการช่วยบำรุงหัวใจ จากงานวิจัยกว่า 40 กลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอ มีอัตราเสี่ยงต่อหัวใจวายน้อยกว่าคนทั่วไปประมาณ 7 - 22% นอกจากแร่ธาตุแมกนีเซียมแล้ว ในข้าวกล้องยังประกอบด้วยสารลิกแนน (Lignans) ซึ่งเป็นสารอาหารที่ต้องอาศัยแบคทีเรียในลำไส้ในการช่วยย่อยสลายซึ่งจะได้สาร enterolignans ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากในลิกแนนนั้นมีส่วนสำคัญในการช่วยลดความดันโลหิต อันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของโรคหัวใจและหลอดเลือด จากงานวิจัยพบว่าได้ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างชายสูงวัย 92 คนโดยได้รับสารลิกแนนและควบคู่กับการออกกำลังกายเป็นเวลา 6 เดือนพบว่าความดันโลหิตลดลงจริง


         ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ จึงใส่ใจทุกกระบวนการผลิต คัดสรรตั้งแต่เมล็ดข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งปลูกโดยชาวนาจากโครงการข้าวยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรจากประเทศเยอรมันร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าวและชาวนาในประเทศไทย เพื่อผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมทางการเกษตรมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้น โครงการข้าวยั่งยืนจึงเข้ามาเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมี สอนวิธีการใช้ปุ๋ยให้กับชาวนา เพื่อผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค 

      ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ผลิตจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

อ้างอิง 
ศิรินภา มโนวรรณ (2560). ค่า CRP สูง เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด!!. สืบค้นจาก https://blog.vitaboost.me 8 ตุลาคม 2562

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019

Peterson, J., Dwyer, J., Adlercreutz, H., Scalbert, A., Jacques, P., & McCullough, M. L. (2010). Dietary lignans: physiology and potential for cardiovascular disease risk reduction. Nutrition reviews, 68(10), 571–603. doi:10.1111/j.1753-4887.2010.00319.x
 

ข้าวกล้องหอมมะลิ จากโครงการข้าวยั่งยืน

ข้าวกล้องหอมมะลิ จากโครงการข้าวยั่งยืน 

        เป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวกล้องหอมมะลินั้น อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโฟเลต วิตามิน B2 โปรแตสเซียม และแคลเซียม เป็นต้น อย่างไรก็ตามข้าวกล้องหอมมะลินั้นยังมีแมงกานีส ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่น้อยคนนักจะรู้จักแต่กลับมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก นั่นเพราะแมงกานีสมีส่วนสำคัญของระบบต่างๆ ภายในร่างกายของเรา เช่น การเติบโตของมวลกระดูก ระบบการเผาผลาญของเซลล์กล้ามเนื้อ การรักษาบาดแผล ระบบประสาท และการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หากร่างกายขาดแมงกานีสจะทำให้มวลกระดูกบางลง และทำให้ระบบการเผาผลาญอาหารของเราผิดปกติ หรือที่เรียกว่าภาวะ Metabolic Syndrome ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และไขมันสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจขาดเลือด

         นอกจากนั้นข้าวกล้องหอมมะลิยังประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟีนอล (Phenols) และ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งช่วยลดภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (Oxidative stress)
         
         
         ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล (Oxidative stress) คือภาวะความไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระ เกิดจากอนุมูลอิสระมีปริมาณเพิ่มขึ้น สำหรับอนุมูลอิสระนั้นคือสารหรือโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตัว ทำให้มีเสถียรต่ำเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตัวเองจึงต้องจับกับสารอื่นในร่างกายของเราเพื่อสร้างสมดุล เช่นจับกับไขมัน โปรตีน น้ำตาล หรือกรดนิวคลิอิก เป็นต้น การที่อนุมูลอิสระจับกับสารอื่นนั้นจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน กระบวนการนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งส่งผลให้เซลล์ถูกทำลายและเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง 

                                                                                

      
        อนุมูลอิสระนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรา หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น สารเคมี ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง รังสี เป็นต้น ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายจะสร้างระบบป้องกันสารต้านออกซิเดชั่นอยู่แล้ว ซึ่งระบบนี้จะคอยทำลายอนุมูลอิสระ คอยควบคุมการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติ และคอยยับยั้งการก่อตัวของสารก่อมะเร็ง แต่เมื่อร่างกายอ่อนแอลงระบบดังกล่าวก็อ่อนประสิทธิภาพลงไปด้วย เราจึงต้องรับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น โดยการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เพิ่มเสริมการทำงานของร่างกาย 

        

      ข้าวกล้องหอมมะลิจึงเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพหรือเป็นของฝากให้กับคนที่เรารัก ทั้งนี้โรงสีข้าวกิจอุดม และ บริษัท เค.ดี. ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด จึงได้คัดสรรข้าวหอมมะลิชั้นดีเพื่อผลิตเป็นข้าวกล้องหอมมะลิคุณภาพเพื่อผู้บริโภค เพราะเราคัดเลือกข้าวหอมมะลิจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการข้าวยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้สารเคมี และยังปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบคุณภาพดินและเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน ทำให้การปลูกข้าวมีประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

"ข้าวกล้องหอมมะลิตรามงกุฎคู่ ข้าวคุณภาพจากโครงการข้าวยั่งยืน เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค"


อ้างอิง 

โกสินทร์ วิระษร และคณะ (ม.ป.ป.). ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุลและสารต้านออกซิเดชั่นกับโรคมะเร็ง. สืบค้นจาก http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=1862 7 ตุลาคม 2562

Kubala, J.(2018). Is Brown Rice Good for You?. Retrieved from https://www.healthline.com/nutrition/is-brown-rice-good-for-you October, 7 2019
 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เสน่ห์ข้าวหอมมะลิอุบล

 เสน่ห์ข้าวหอมมะลิอุบล 
       
          จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่เหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะผืนดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ข้าวหอมมะลิที่ปลูกในจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีความหอมมากกว่าจังหวัดอื่น ด้วยเหตุนี้ข้าวหอมมะลิอุบลจึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนและฮ่องกง จึงไม่แปลกที่ผู้นำเข้าทั้งจากจีนและฮ่องกงจึงแวะเวียนมาจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเป็นประจำทุกปี เพื่อมาหาวัตถุดิบข้าวคุณภาพชั้นดีเพื่อป้อนตลาดในต่างประเทศ 

           นอกจากแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสารสร้างความหอมในเมล็ดข้าวแล้ว ชาวนาก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ข้าวหอมมะลิอุบลมีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะการทำนาที่พิถีพิถันและความเอาใจใส่เป็นอย่างดี อย่างพ่อประวิทย์ชาวนาท่านหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเล่าให้ฟังว่า การทำนาไม่ใช่แค่ทำไปตามมีตามเกิด ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจ ทำนาไปก็ไม่ได้ผล เผลอๆขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินอีก ผมจึงขอคำแนะนำจากพ่อประวิทย์ว่าแล้วทำนาอย่างไรจึงจะได้ผล พ่อประวิทย์ก็เมตตาไม่หวงความรู้ เล่าให้ผมฟังด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและภาคภูมิ การทำนาสำคัญเลยต้องดูฟ้าฝน ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ จะได้รู้จังหวะ ถ้ารู้ว่าจะมีฝน เราก็หว่านข้าวไว้เลย ประมาณ 10 วันรอให้ฝนตก มีน้ำขังสักหน่อยถึงจะดี เพราะหญ้าโตไม่ได้แต่ข้าวโตได้ถ้าไม่รู้จังหวะไม่รู้ดินฟ้า หว่านไปไม่มีฝน ข้าวก็ตาย หรือไม่หญ้าก็ขึ้นมาด้วย ทำนาก็ไม่ได้ผลอีก ไม่ใช่ง่ายเลยนะ พ่อประวิทย์สำทับ

          
           แล้วปุ๋ยละ? พ่อประวิทย์ใส่ปุ๋ยอะไร ? พ่อประวิทย์เล่าให้ฟังว่า ทำปุ๋ยเอง หมักเอง ใช้แกลบ ละอองข้าว น้ำหมัก ผสมกับยูเรีย หมักไว้ประมาณเดือนนึง และเอามาใส่นาหลังจากหว่านเสร็จ 20 - 35 วัน และใส่ยูเรียอีกทีตอนข้าวตั้งท้อง พ่อประวิทย์ยังบอกอีกว่า ปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าปุ๋ยเคมี มันบำรุงดินดีกว่า ไม่แพงด้วย และที่สำคัญมันปลอดภัย เราอยู่กับข้าว ข้าวเราเอง ปลูกเอง กินเอง ใส่สารเคมีเยอะ ไหนต้องฉีด ไหนต้องพ่น สูดเข้าไป กินเข้าไปอีก อันตรายมาก ที่ชาวนายากจนเป็นหนี้เป็นสินก็เพราะใส่ปุ๋ยเคมีนี่แหละ ไม่ใช่ถูกเลยๆนะ ปุ๋ยกระสอบนึงแพงมากๆ ข้าวต้องราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าปุ๋ย
 
           พ่อประวิทย์ยังเล่าให้ฟังว่า ชาวนาซื้อปุ๋ยแพงเกินไป บ้างก็เกิดจากความไม่รู้ว่าต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ถึงจะพอ บ้างก็เกิดจากเสียงเชียร์ของคนขายปุ๋ย บ้างก็เกิดจากโปรโมชั่น แต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็เป็นต้นทุนของชาวนาทั้งนั้น และยิ่งใส่ปุ๋ยไปนานๆ ดินก็ตาย ก็ต้องซื้อปุ๋ยเยอะขึ้นทุกปีๆ และจะไม่เป็นหนี้เป็นสินได้อย่างไร ทำปุ๋ยเองดีกว่า ประหยัดเงินได้ตั้งเยอะ

            วิถีชาวบ้าน วิถีท้องถิ่น แม้จะจางหายไปบ้างตามยุคสมัย แต่ยังพบเห็นได้ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล เป็นเสน่ห์ที่น่าติดตรึง ติดตรึงลงไปในเมล็ดข้าว เป็นเสน่ห์ข้าวหอมมะลิอุบล 

       


          

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

           การทำงานของบุคลากรนั้น มีส่วนสำคัญสำหรับมาตรฐานสากล เพราะถ้าบุคลากรไม่เข้าใจข้อกำหนดก็ไม่สามารถปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้ ดังนั้นบุคลากรจึงต้องได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่บุคลากรจำเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนา เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยี ความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้โรงสีข้าวกิจอุดมจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าว มีความปลอดภัยและเป็นข้าวคุณภาพ  

      
      สำหรับที่ผ่านมานั้นโรงสีข้าวกิจอุดมได้เชิญวิทยากรจากภายนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงศัตรูพืชเพื่อให้การอบรมพนักงาน ในการจำแนกประเภทแมลงศัตรูพืชและการกำจัดอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สำหรับแมลงศัตรูพืชนั้นมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นศัตรูพืชของธัญพืชและข้าวเปลือก เพราะเป็นสัตว์ที่ชอบอาหารจำพวกแป้ง หากมีแมลงศัตรูพืชปะปนในข้าวเปลือกย่อมสร้างความเสียหาย ทำให้คุณค่าทางอาหารหรือคุณภาพของข้าวลดลง


        แมลงศัตรูพืชบางชนิดเป็นศัตรูพืชกักกันสำหรับบางประเทศ จึงต้องเฝ้าระวัง มีมาตรการตรวจรับวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ในขณะที่แมลงบางชนิดสามารถกินธัญพืชได้มากกว่า 40 ชนิด และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากอาหารได้นานถึง 2 ปี แต่หากมีอาหารนิดหน่อยก็อาจจะอยู่ได้นานถึง 6 ปี จึงต้องมีการกำจัดอย่างเหมาะสม โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

       ดังนั้นการกำจัดแมลงศัตรูพืชนั้นแบ่งได้หลายวิธีมีทั้งการกำจัดโดยใช้สารเคมี และไม่ใช้สารเคมี การใช้สารเคมีผู้ใช้ต้องผ่านการอบรม มีอุปกรณ์ป้องกัน และมีความรู้ความเข้าใจการใช้สารเคมีเพื่อให้รู้ระยะเวลาที่สารเคมีสลายตัว เพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สำหรับวิธีการไม่ใช้สารเคมีก็มีวิธีการใช้อุณหภูมิความร้อนเย็น หรือกับดักไฟดักแมลง ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการกำจัดแมลง ดังนั้นโรงสีข้าวกิจอุดมจึงจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องแมลงศัตรูพืช และวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างถูกต้อง


         นอกจากการอบรมเรื่องแมลงศัตรูพืชแล้ว การอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ดังนั้นโรงสีข้าวกิจอุดมจึงเชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิง เพื่อให้การอบรมพนักงานในการป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการซ้อมการอพยพ เพื่อทำความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องหากเกิดอัคคีภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

 

          การบรรลุข้อกำหนดมาตรฐานสากลนั้น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการพัฒนาบุคลากร เพราะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่เพียงเท่านั้นการอบรมยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ไม่ใช่เป็นผู้รับคำสั่ง ดังเช่นที่ ไมเคิล จอร์แดน กล่าวไว้ว่า Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships ความสามารถทำให้ได้ชัยชนะ แต่ทีมและสติปัญญาทำให้เป็นที่หนึ่ง

       

         

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้าวอุบล ชาวนาอุบล

ข้าวอุบล ชาวนาอุบล
          ขณะที่ผมกำลังทำงานอยู่ภายในออฟฟิศ ชายชราในวัยล่วง 70 ปีเดินเข้ามาพร้อมกับมะม่วงถุงใหญ่ "ตาเอาบักม่วงมาฝาก" ผมเงยหน้ามอง ก่อนจะร้องทักทายด้วยความดีใจ ชายชราผู้นี้คือตาคูณ ลูกค้าประจำและลูกค้าเก่าแก่ของโรงสีกิจอุดม วันนี้ตาคูณไม่เพียงเอาข้าวมาขายเท่านั้น แต่ยังหอบมะม่วงลูกโตๆ 6-7 ลูกมาฝากผมอีกด้วย "กินเป็นบ่ ?" ตาคูณถามผม ด้วยความที่เป็นคนรุ่นเก่าและของที่เอามาฝากก็เป็นมะม่วงบ้านๆธรรมดาๆ ไม่ได้หรูหรา ตาคูณคงคิดว่าเด็กรุ่นหลังอย่างผมคงจะชอบกินเค้ก พิซซ่า หรือขนมฝรั่ง มากกว่า แกก็คงรู้สึกเขินๆที่เอามะม่วงมาฝาก


         แม้จะเป็นมะม่วงธรรมดาจากบ้านป่า ไม่ใช่ของหรูหราราคาแพงอะไร แต่ก็เป็นมะม่วงผลโตที่สุดที่ตาคูณจะหามาฝาก เป็นของที่ดีที่สุดที่แกจะหามาได้ น้ำใจเช่นนี้จะประเมินค่าได้อย่างไร ผมจึงตอบแกไปว่า "มันจะยากอะไรตา ก็แค่ยัดใส่ปาก และก็กลืนแค่นั้นเอง" ตาคูณหัวเราะร่วนด้วยความดีใจ คงดีใจที่ผมชอบของฝากของแก ผมเองก็ดีใจเช่นกันที่ได้รับน้ำใจเช่นนี้ 


        ข้าวของตาคูณเปอร์เซ็นต์ดี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่าง ผมเลยถือโอกาสถามไปด้วยเลย ตาคูณทำนาอย่างไร ข้าวถึงดีมีคุณภาพเช่นนี้ ตาคูณเล่าว่าทุกวันนี้เครื่องอำนวยความสะดวกมันเยอะ เลยทำให้คนเกียจคร้าน ละเลยการเลือกเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ตาคูณไม่ได้ทำอย่างนั้น เพราะตาคัดสรรเมล็ดพันธุ์ด้วยมือ ตาเกี่ยวมือเกี่ยวเองเลย คัดเฉพาะต้นข้าวที่สมบูรณ์ รวงสวยๆ เก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับปีถัดไป

         ตาคูณยังเล่าให้ฟังอีกว่า ตาไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าเลย ไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนเท่านั้น แต่ยาพวกนี้มันอันตราย มันไม่ได้ฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเท่านั้น มันฆ่าคนด้วย แมลงกินไม่ได้ คนก็กินไม่ได้ กบเขียดก็ไม่มี ก็เพราะยาพวกนี้ ชีวิตคนสำคัญ เหมือนพระท่านว่าชีวิตคนเรานั้นสั้น จะทำอะไรก็ต้องนึกถึงคนอื่นด้วย 


        ผมรู้สึกประทับใจคำพูดของตาคูณมาก ชวนแกคุยซะยาวเลย และยังบอกแกว่า จะหาคนที่คิดเหมือนตาคูณนั้นหายาก คนทุกวันนี้เห็นแก่ตัวเยอะ คงเป็นเพราะคุยกันถูกคอด้วยและคงเป็นเพราะความเมตตาด้วย ตาคูณเลยถือโอกาสสอนธรรมะผมไปในตัว ตาคูณบอกกับผมว่า คนเรานอนหลับไป ไม่รู้หรอกว่าหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่า การตื่นทุกครั้งจึงถือเป็นเรื่องโชคดี ที่เราได้มีชีวิตต่อ เด็กหนุ่มอย่างนี้ไม่เข้าใจหรอก แต่ตาคูณอายุมากแล้ว เข้าใจเรื่องนี้ดี ตาจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ ต้องมีสติเหมือนพระท่านว่า บางทีเราไปหงุดหงิดกับสิ่งรอบข้าง อันนั้นไม่ดี อันนี้ไม่ดี คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี จริงๆสิ่งที่มันไม่ดีคือเราเอง เราจะไปยุ่งกับมันทำไม สิ่งรอบข้าง คนรอบตัว มันก็เป็นของมันอย่างนั้น ถ้าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปยุ่ง เราก็ไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องเดือดร้อน


        ธรรมะสอนใจของตาคูณมีค่ามาก ฉุกคิดอะไรมากมายหลายอย่างให้กับผม ตาคูณกลับบ้านไปแล้ว ฝากมะม่วงไว้ถุงนึง และฝากคติธรรมไว้ด้วย คงเป็นเพราะอย่างนี้ข้าวของตาคูณจึงเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพ เพราะงดงามมาตั้งแต่จิตใจของคนปลูก คนที่มีธรรมะในใจ คนที่ใส่ใจคนรอบข้าง ย่อมต้องใส่ใจกับทุกอย่าง รวมถึงการทำนาด้วย ข้าวอุบลย่อมต้องเป็นข้าวดีและสวยงาม เพราะดีและสวยงามมาตั้งแต่จิตใจของชาวนาแล้ว 

  

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้าวคุณภาพ ข้าวมาตรฐานสากล


ข้าวคุณภาพ ข้าวมาตรฐานสากล 
    เมื่อเร็วๆ นี้โรงสีข้าวกิจอุดม ได้รับการสนับสนุนจาก สสว. ภายใต้"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME ในเครือข่ายธุรกิจอาหารด้วยระบบมาตรฐานสากล ประจำปี 2562"เพื่อให้ทีมระบบมาตรฐานคุณภาพของโรงสีข้าวกิจอุดมเข้ารับการอบรมจากวิทยากร ในหัวข้อมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน จะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และตระหนักถึงมาตรฐานสากลและความปลอดภัยในอาหารเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน
      ทั้งนี้โรงสีข้าวกิจอุดมนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญมาตรฐานอาหารปลอดภัยและมาตรฐานสากลมาโดยตลอด เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดยการนำหลักการและข้อกำหนดของมาตรฐานสากลระบบ GMP HACCP และ ISO9001:2015 นำมาใช้ในกระบวนการผลิต และผู้บริหารยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพอยู่เสมอ โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักรับรู้ และนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

     

 โรงสีข้าวกิจอุดมจึงมีนโยบายคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังนี้


1. ด้านบุคลากร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญที่สุด โรงสีกิจอุดมจึงจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และนำข้อกำหนดมาตรฐานสากลมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. ด้านการผลิต หัวหน้าทุกแผนกในด้านการผลิตผ่านการอบรมมาตรฐานสากล GMP HACCP และ ISO9001 และยังผ่านการรับรองเป็นผู้ประเมินภายใน จึงมีความเข้าใจในระบบเอกสาร การจดบันทึก และการควบคุมการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นจะมีการตรวจสอบและประเมินผลผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าข้าวหอมมะลิจากโรงสีกิจอุดมนั้นมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
3. ด้านการตลาด ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคตระหนักมากที่สุด โรงสีกิจอุดมจึงใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่การรับซื้อข้าวเปลือก ที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ปราศจากวัชพืชหรือศัตรูพืชกักกันที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังมีแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค เพื่อนำข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคมาแก้ไขและป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ

4. ด้านการจัดการ เพื่อให้ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทีมงานระบบมาตรฐานคุณภาพจึงมีระบบการตรวจประเมินภายในเพื่อประเมินการทำงาน  แก้ไขข้อผิดพลาด และป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ นอกจากนั้นยังมีการประเมินผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีความปลอดภัยและสะอาด ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังมีระบบการตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของรถบรรทุก เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่าสินค้าได้รับการใส่ใจทุกกระบวนการผลิต


   ดังนั้นผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิของโรงสีข้าวกิจอุดม เป็นข้าวคุณภาพ ข้าวมาตรฐานสากล รับประกันด้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 และรางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมมะลิ ในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดอุบลราชธานี